< werkwijze 

Waarderend ontwikkelen

Waarderend Ontwikkelen richt op het zoeken naar en versterken van oplossingen die al in potentie aanwezig zijn in de organisatie. Door het stellen van de juiste vragen wordt de aandacht gericht op situaties die bijdragen aan de oplossing van het probleem.

Het proces van Waarderend Ontwikkelen (Appreciative Inquiry) bestaat uit 4 stappen:

Waarderen

Hoe positiever de vraag, hoe meer bereidheid om te participeren, hoe duurzamer het veranderingsproces. Onderzoek en oplossing gaan hand in hand. Wat sluit aan bij de gewenste situatie? Wat is snel te realiseren en waar moet een nieuwe oplossing voor worden gevonden?

Visie

Niet het verleden maar de toekomst staat centraal. Hoe ziet de situatie er uit wanneer alle knelpunten zijn opgelost? Het gebruik van verbeeldingskracht en van het vermogen om toekomstbeelden te creëren, schept ruimte voor verandering.

Dialoog

Er zijn meerdere antwoorden, interpretaties en conclusies mogelijk. Iedereen draagt bij aan de ontwikkeling van de organisatie. Medewerkers komen met oplossingen binnen de gestelde randvoorwaarden.

Motivatie

Een beeld van de toekomst gaat altijd vooraf aan feitelijke verandering. Test oplossingen uit, wat bruikbaar is wordt vaker gedaan, wat niet bruikbaar is niet. Niet meer veranderen dan strikt nodig, stap voor stap in de goede richting.

De vier stappen van Waarderend Ontwikkelen:

  • Waarderen
  • Visie
  • Dialoog
  • Motivatie

Elly-Sonke_logo_klein4