< werkwijze 

Systemisch werken

Een mens is een autonoom wezen en maakt tegelijkertijd deel uit van verschillende systemen. In de eerste plaats je familie, daarnaast bijvoorbeeld een vriendengroep, beroepsgroep of sportclub.
Een organisatie is ook een systeem, evenals een afdeling of een team.

Elke verandering in een systeem heeft een effect. Waar mensen samenkomen – zich organiseren – ontstaat beweging. Dit heeft invloed op de organisatie én de medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan de missie, de onderlinge relaties en de cultuur van de organisatie. De systemische aanpak biedt de mogelijkheid om spanningsvelden/dynamieken in het systeem voor eenieder duidelijk te maken.

Ruimte voor verandering ontstaat als de medewerker en/of de afdeling erkenning krijgt voor het verleden. Welke dingen waren goed? Wat heeft het gebracht? Wanneer erkenning bij een medewerker of een afdeling onder druk staat, ontstaat er weerstand.

Systemisch begeleiden van organisaties betekent:

  • zien en ervaren van de (structuur) ordeningen in de organisatie
  • het onderzoeken en (v)erkennen van de positie, die een medewerker heeft in de organisatie
  • bijdragen aan een juiste balans tussen geven en nemen

Werken met systemische opstellingen is één van de bekendste werkvormen van systemisch werk. Opstellingen geven in korte tijd inzicht in de systemische onderstroom en maken zichtbaar wat aandacht nodig heeft en waar beweging mogelijk is.

Symptomen van een verstoord evenwicht in een systeem zijn bijvoorbeeld:

  • Hoog personeelsverloop
  • Hoog ziekteverzuim
  • Herhalende patronen of problematieken
  • Structureel onvoldoende bereiken van resultaten
  • Strijd tussen teams of afdelingen

Elly-Sonke_logo_klein4